pl en de fr ru

TERMA SP. Z O.O.
Czaple 100, 80-298 Gdańsk
Polska

NIP: 583-10-18-844 
REGON: 190558447 nr rej. GIOŚ: E0001379W I Sąd Rej. w Gdańsku, VIII Wydz. Gosp.
KRS nr 0000069067

kapitał zakładowy: 2 360 500 PLN 
konto: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1764 1000 0023 0692 5997