pl en de fr ru

Usługi badawcze

Usługi Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Kompatybilność elektromagnetyczna (Electromagnetic Compatibility) to cecha urządzenia elektrycznego lub elektronicznego zapewniająca:

 • ograniczoną emisję zakłóceń na zewnętrz – poziom zakłóceń, które generuje urządzenie nie przekracza określonych norm.
 • właściwą odporność na zakłócenia zewnętrzne - zdolność urządzenia do prawidłowego działania w środowisku zakłóconym przez inne urządzenia.

Terma Technologie posiada laboratorium EMC wyposażone w stanowiska pomiarowe umożliwiające wykonanie badań EMC w pełni zgodnych z najnowszymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą 2004/108/WE. Udostępniamy nasze laboratorium do badań konstrukcyjnych, prototypowych i końcowych, jednocześnie służąc pomocą w zakresie określenia zakresu norm, którym podlega dane urządzenie.

Będąc otwartymi na współpracę i rozwój prezentujemy nasze możliwości badawcze.

STANOWISKA DO BADANIA POZIOMU EMISJI ZAKŁÓCEŃ 

 1. Emisja zakłóceń przewodzonych w zakresie 9kHz
 2. Emisja zaburzeń nieciągłych (trzasków)
 3. Emisja harmonicznych prądu
 4. Wskaźnik migotania światła (flickery)

STANOWISKA DO BADANIA ODPORNOŚCI NA ZAKŁÓCENIA (

 1. Odporność na serię szybkich impulsów typu BURST (EFT/B)
 2. Odporność na udary typu SURGE
 3. Odporność na chwilowe zaniki i spadki napięcia zasilającego
 4. Odporność na wyładowania elektrostatyczne ESD
 5. Odporność na zaburzenia generowane w przewodach na skutek obecność i promieniowania radiowego.

Zaawansowane funkcje posiadanego sprzętu przewyższają wymagania stawiane przez normy i pozwalają na szersze badania na etapie konstrukcji, testowania lub badań końcowych prototypów. Przykładowe zastosowania:

 • autotransformator 0-260V o mocy 3,3kVA do testowania urządzeń zasilanych różnymi poziomami napięcia przemiennego.
 • źródło wzorcowego napięcia sinusoidalnego o mocy 6kVA, z możliwością prograapięcia zmiany częstotliwości w zakresie 10Hz-80Hz i napięcia w zakresie 0–300MHz do zaawansowanego sterowania napięciem zasilania tam, gdzie konieczna jest także zmiana częstotliwości.
 • generator zaburzeń BURST lub SURGE w połączeniu z płytką przewodzącą imitującą antenę, promieniuje miejscowo zaburzenia szerokopasmowe, pomagając w poszukiwaniu miejsc o osłabionej odporności na zaburzenia promieniowane (pomocne w pracach konstrukcyjnych i badaniach prototypów).

Dodatkowo na potrzeby własnych prac badawczych posiadamy inne zaawansowane przyrządy pomiarowe, które można wykorzystać na różnych etapach prac badawczo o konstrukcyjnych, wykraczające poza zakres badań EMC. Są m.in.:

• miernik parametrów sieci 1-fazowej (moc czynna, bierna, pozorna, prąd, napięcie, częstotliwość, współczynnik zniekształceń THD, energia), z interfejsem RS pozwala na pełną diagnostykę jakości zasilania urządzeń jednofazowych.

• kamera termowizyjna o dużej rozdzielczości (384 x 288) pozwala na wykonanie badania rozkładu temperatury na obiektach budowlanych, maszynach, urządzeniach elektrycznych, mechanicznych oraz w procesach, gdzie wymagana jest jednoczesna informacja o temperaturze w wielu punktach lub gdzie niemożliwy lub bardzo utrudniony jest pomiar tradycyjnymi metodami (pomiary obiektów o dużych prędkościach, obiektów ruchomych, trudno dostępnych lub dużych, obiektów małych, gdzie metody kontaktowe powodują duże błędy pomiarów).

 • Oscyloskop cyfrowy 2-kanałowy, 150MHz.
 • Multimetry cyfrowe i inne, proste przyrządy pomiarowe.

Badania termowizyjne

Zakres prac:

 • Wykonywanie precyzyjnych pomiarów temperatury w całym badanym obiekcie.
 • Monitoring badań przez Internet.
 • Realizację badań w dowolnym miejscu, wskazanym przez Klienta.
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania i prowadzenia badań.
 • Wykonywanie pełnej analizy otrzymanych danych.
 • Pełna dokumentacja wykonywanych badań.

Sprzęt pomiarowy:

Kamera termowizyjna

Podstawowe parametry:

Rozdzielczość obrazu: 384x288 lub 320x240 pikseli (przełączana)

Zakres pomiarowy: -20°C .. 500°C

Minimalna odległość pomiaru: 50cm

Rozdzielczość przestrzenna: 1.0 mrad

Zakres podczerwieni: 8-14um

 

Możliwość obrazowania:

 • Termogram,
 • obraz widzialny z kamery kolor VGA 640x480,
 • obraz termiczny nałożony (przenikanie) na obraz widzialny (stopień przenikania ustalony płynnie),
 • 6 różnych palet barwnych,
 • automatyczne wskazywanie temperatury maksymalnej, minimalnej, w wybranym punkcie,
 • wykrywanie przekroczenia zadanego limitu temperatury,
 • wykrywanie obszarów o temperaturze określonym przedziale.

Możliwości rejestracji obiektu badawczego:

 • pojedynczy obraz termograficzny,
 • seria obrazów termograficznych,
 • sekwencja filmowa z prędkością 10 kl./s, 15 kl./s lub 30kl./sek.,
 • notatka głosowa do każdego zdjęcia,
 • sterowanie i transmisja danych,
 • zdalne monitorowanie obiektu i prowadzenie badań długookresowych.

Możliwości analizy danych:

 • wskazanie temperatury w każdym punkcie obiektu,
 • wykres zmian temperatury w czasie w dowolnie wskazanym punkcie termogramu,
 • wykres profilu temperatury na powierzchni wzdłuż dowolnie narysowanej linii,
 • obliczenie temperatury średniej, maksymalnej, minimalnej z wskazanego obszaru lub całego termogramu,
 • w pełni konfigurowalny histogram temperatury na powierzchni wskazanego obszaru lub całego termogramu.

Zalety:

 • szybkie określenie temperatury w miejscach, gdzie niemożliwy lub utrudniony jest pomiar dotykowy (np.: elementy ruchome, elementy bardzo odległe, duże gabarytowo),
 • pomiar rozkładu temperatury na całym obiekcie,
 • szybkie wyszukanie anomalii na obiekcie,
 • możliwość rejestracji bardzo szybkich zmian temperatury (do 30kl./sek.).

Zastosowanie:

 • przy pomiarach izolacji termicznej budynków do oceny jakości izolacji i przy poszukiwaniu dróg ucieczki ciepła,
 • przy diagnostyce sprzętu elektrycznego i mechanicznego,
 • przy lokalizacji położenia i wyszukiwaniu uszkodzeń rur, przewodów i innych kanałów transmisyjnych,
 • do lokalizacji miejsc o zwiększonej wilgotności przy wyszukiwaniu ognisk ciepła grożących pożarem lub wybuchem,
 • do diagnostyki układów elektronicznych i płytek drukowanych i badania rozkładu temperatury w układach mocowych,
 • w badaniach laboratoryjnych elektrycznych, mechanicznych, chemicznych, fizycznych i innych do natychmiastowej bezpośredniej analizy,
 • w medycynie i weterynarii do analizy i wyszukiwania miejsc zapalnych,
 • w wielu innych dziedzinach życia, wszędzie tam, gdzie temperatura lub różnice lokalne temperatury mogą być wskaźnikiem pewnej anomalii lub stanu poszukiwanego.