pl en de fr ru

Usługi laboratoryjne

Oferta:

 • Wykonywanie precyzyjnych pomiarów temperatury w całym badanym obiekcie. 
 • Monitoring badań przez Internet. 
 • Realizację badań w dowolnym miejscu, wskazanym przez Klienta. 
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania i prowadzenia badań.
 • Wykonywanie pełnej analizy otrzymanych danych. 
 • Pełna dokumentacja wykonywanych badań.

Sprzęt pomiarowy:

 

Kamera termowizyjna

podstawowe parametry:

 • Rozdzielczość obrazu: 384x288 lub 320x240 pikseli (przełączana)
 • Zakres pomiarowy: -20°C .. 500°C
 • Minimalna odległość pomiaru: 50cm
 • Rozdzielczość przestrzenna: 1.0 mrad
 • Zakres podczerwieni: 8-14um

Możliwość obrazowania:

 • termogram · obraz widzialny z kamery kolor VGA 640x480 
 • obraz termiczny nałożony (przenikanie) na obraz widzialny (stopień przenikania ustalony płynnie)
 • 6 różnych palet barwnych · automatyczne wskazywanie temperatury maksymalnej, minimalnej, w wybranym punkcie
 • wykrywanie przekroczenia zadanego limitu temperatury
 • wykrywanie obszarów o temperaturze określonym przedziale

Możliwości rejestracji obiektu badawczego:

 • pojedynczy obraz termograficzny
 • seria obrazów termograficznych
 • sekwencja filmowa z prędkością 10 kl./s, 15 kl./s lub 30kl./sek.
 • notatka głosowa do każdego zdjęcia
 • sterowanie i transmisja danych
 • zdalne monitorowanie obiektu i prowadzenie badań długookresowych

Możliwości analizy danych:

 • wskazanie temperatury w każdym punkcie obiektu 
 • wykres zmian temperatury w czasie w dowolnie wskazanym punkcie termogramu 
 • wykres profilu temperatury na powierzchni wzdłuż dowolnie narysowanej linii 
 • obliczenie temperatury średniej, maksymalnej, minimalnej z wskazanego obszaru lub całego termogramu
 • w pełni konfigurowalny histogram temperatury na powierzchni wskazanego obszaru lub całego termogramu

Zalety:

 • szybkie określenie temperatury w miejscach, gdzie niemożliwy lub utrudniony jest pomiar dotykowy (np.: elementy ruchome, elementy bardzo odległe, duże gabarytowo). 
 • pomiar rozkładu temperatury na całym obiekcie 
 • szybkie wyszukanie anomalii na obiekcie 
 • możliwość rejestracji bardzo szybkich zmian temperatury (do 30kl./sek.)

Zastosowanie:

 • przy pomiarach izolacji termicznej budynków do oceny jakości izolacji i przy poszukiwaniu dróg ucieczki ciepła
 • przy diagnostyce sprzętu elektrycznego i mechanicznego
 • przy lokalizacji położenia i wyszukiwaniu uszkodzeń rur, przewodów i innych kanałów transmisyjnych
 • do lokalizacji miejsc o zwiększonej wilgotności przy wyszukiwaniu ognisk ciepła grożących pożarem lub wybuchem
 • do diagnostyki układów elektronicznych i płytek drukowanych i badania rozkładu temperatury w układach mocowych
 • w badaniach laboratoryjnych elektrycznych, mechanicznych, chemicznych, fizycznych i innych do natychmiastowej bezpośredniej analizy
 • w medycynie i weterynarii do analizy i wyszukiwania miejsc zapalnych
 • w wielu innych dziedzinach życia, wszędzie tam, gdzie temperatura lub różnice lokalne temperatury mogą być wskaźnikiem pewnej anomalii lub stanu poszukiwanego.